ปิดโครงการ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2551

.

วันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2552

ข่าวสารประชาสัมพันธ์สมาชิกผู้พิการ (Newsletter-25) : แจ้งปิดโครงการ แจ้งสรุปยอดหมายเลขตอบรับ และคืนเครื่องมือถือ

สวัสดีครับ สมาชิกฯ ทุกท่าน และผู้เกี่ยวข้อง

ผมขอปิดโครงการด้านการทำงาน ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2552 (รวมการทำการแก้ไข ซ่อมยอดตอบรับของวันที่ 1-7/1/2552 แล้ว)

ผมขอสรุปยอดรวมของทุกท่าน ที่ร่วมโครงการ 2 มาโดยการเซฟหน้าจอของหลังวันที่ 31/12/2551 (ตามภาพ) มาให้ทุกท่านได้ตรวจสอบยอดกันครับ รบกวนสมาชิกฯ ทุกท่านช่วยยืนยันตอบรับความถูกต้องของยอด (ซึ่งจะรวมหมดทั้ง Hutch 50, +สตริง, +ลูกทุ่ง, +สตริง+ลูกทุ่ง) (ซึ่งเป็นยอดที่ยังไม่หักยอดซ่อม) ภายในวันที่ 20 มกราคม พ..2552 และผมจะทำรายงานละเอียดตอนแจ้งยอดรายได้คงเหลือของทุกท่านให้ทราบหลังวันที่ 20/1/2552 ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2552 .....อ่านต่อ


วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ข่าวสารประชาสัมพันธ์สมาชิกผู้พิการ (Newsletter-24) : มอบของขวัญ และจดหมายคำอวยพรจากสมาชิกฯ และบริษัทฯ กับทางผู้บริหาร พก.

สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน เนื่องด้วยในโอกาสที่จะเข้าสู่ปีใหม่ พ.ศ.2552 ที่ใกล้จะถึงนี้ ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้ถือโอกาสเข้าพบ เพื่อมอบของขวัญ และจดหมายอวยพรปีใหม่ จากเพื่อนสมาชิกหลายท่าน ให้กับผู้บริหารของ พก. (สำนักงานส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ) ท่านกิ่งแก้ว อินหว่าง (เลขาธิการ พก.) คุณสุนีย์ สายสุพัฒน์ผล (รองเลขาธิการ พก.) คุณสุธิดา จุฑามาศ (ผอ. กลุ่มการส่งเสริมศักยภาพ) เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 .....อ่านต่อ


วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ข่าวสารประชาสัมพันธ์สมาชิกผู้พิการ (Newsletter-23) : มอบของขวัญ และจดหมายคำอวยพรจากสมาชิกฯ และบริษัทฯ กับทางผู้บริหารฮัทช์

สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน เนื่องด้วยในโอกาสที่จะเข้าสู่ปีใหม่ พ.ศ.2552 ที่ใกล้จะถึงนี้ ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด โดยคุณแม่ประไพ ตั้งสติมั่น เป็นตัวแทนบริษัทฯ ได้ถือโอกาสเข้าพบ เพื่อมอบของขวัญ และจดหมายอวยพรปีใหม่ จากเพื่อนสมาชิกหลายท่าน ให้กับผู้บริหารของฮัทช์ (บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด) คุณธีระพันธ์ ศิริสุนทรไพบูลย์ (ผอ.ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ) คุณสุกิจ มันทนวีรพงศ์ (ผู้ช่วยฯ ผอ.ฝ่ายพัฒนาฯ) คุณจีระนันท์ ฉายจรรยา (ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์เพลง) เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2551 .....อ่านต่อ


วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ข่าวสารประชาสัมพันธ์สมาชิกผู้พิการ (Newsletter-22) : กิจกรรมโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดหมายเลขตอบรับในเดือนสุดท้ายก่อนปิดโครงการ

สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิกฯ ทุกท่าน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ขณะนี้ทุกท่านทราบดีว่า โครงการที่ 2 นี้กำลังอยู่ในช่วงเดือนสุดท้ายแล้ว (เดือนธันวาคม พ.ศ.2551) ปรากฏว่า ยอดหมายเลขตอบรับ ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผมจึงจะประกาศกิจกรรม เพื่อกระตุ้นยอดหมายเลขตอบรับดังนี้

เนื่องจากผมได้พิจารณาดูแล้ว เห็นว่ากิจกรรมการกระตุ้นยอดฯ นั้น สมาชิกฯ ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ทุกท่าน เนื่องจากสมาชิกฯ มี 2 กลุ่ม คือ กล่มที่ทำงานร่วมกับโครงการเป็นหลัก หมายถึงไม่ได้ทำงานอื่นใดเลย ดังจะเห็นได้ว่า เป็นกลุ่มที่มียอดตอบรับสูงตามสถิติที่แสดงไว้ อีกกลุ่มจะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ทำงานร่วมกับโครงการเป็นหลัก เช่น อาจจะประกอบอาชีพอื่นเป็นหลัก คือร่วมงานกับบริษัทฯ เป็นงานเสริมรายได้ หรืออาจจะมีกิจกรรม มีธุระ หรือหน้าที่ หรืออาจจะประสบปัญหาด้านสุขภาพ จึงไม่สามารถร่วมงานได้ทุกวัน

ดังนั้นเพื่อให้สามารถทำยอดได้ใกล้เคียงกับป้าหมายที่เคยวางแผนไว้ร่วมกับทางฮัทช์ ผมจึงขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกฯ ที่จะสามารถเร่งทำยอดได้ทุกวันเท่านั้น ซึ่งมีอยู่ 5 ท่านดังนี้ คุณจันทร์หอม แสงไชย, คุณนภดล จารุประภัสสร, คุณฉัตรกมล กณาพันธุ์, คุณปาริชาต แย้มอรุณ และคณธีรพงศ์ วงศ์ชัย โดยทั้ง 5 ท่านต้องทำยอดรวมกันทุกวัน 200 หมายเลขตอบรับ จำนวนทั้งสิ้น 20 วัน คือตั้งแต่วันที่ 10-29 ธันวาคม พ.ศ.2551 .....อ่านต่อวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ข่าวสารประชาสัมพันธ์สมาชิกผู้พิการ (Newsletter-21) : สมาชิกฯ 3 ท่านของบริษัทฯ ถูกสัมภาษณ์ออกสื่อทางอินเตอร์เน็ต

สวัสดีครับ เพื่อนๆ สมาชิกฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน เนื่องจากผมได้บังเอิญไปพบเห็นข่าวประชาสัมพันธ์ สมาชิกฯ ของบริษัทฯ ที่ร่วมโครงการ 2 อยู่ในเว็บไซต์ จึงขอนำมาลงประชาสัมพันธ์อีกที เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างต่อผู้พิการท่านอื่นๆ ต่อไปครับ


ความพิการไม่ใช่อุปสรรคในการดำรงชีวิตหรือทำงาน หากสังคมยอมรับและให้โอกาสพวกเขาได้แสดงความสามารถดั่งเช่นโครงการ Telesales

ปัจจุบันนี้คนพิการทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิด แม้ร่างกายจะไม่เอื้ออำนวยแต่ผู้พิการเหล่านี้ก็ไม่ปล่อยให้ความพิการเป็นอุปสรรคขัดขวางที่จะมีอาชีพและรายได้เหมือนคนปรกติทั่วไป นับเป็นเรื่องดีที่ทางบริษัท พี ดับบลิว ดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด เป็นตัวกลาง
เทเลเซลส์ อาชีพขายเสียงขายความน่าเชื่อถือ เพียงคุณมีเสียงที่ไพเราะพูดจาให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นก็สามารถปิดงานขายได้ไม่ยาก

คุณจันทร์หอม แสงไชย (หอม) เทเลเซลส์ร่างพิการ จากความบอบช้ำที่เธอรักษาโรคกับหมอเถื่อน เป็นเหตุให้ขาลีบตั้งแต่อายุ 2 ขวบ ด้วยร่างกายที่พิการไม่เอื้อให้เธอดำรงชีวิตได้สุขสบายนัก แต่หอมก็ไม่เคยย่อท้อ เธอทำงานทุกอย่างเท่าที่จะสามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานในแผนกดีเทลโรงงานเซรามิก ช่างปักและสอยผ้าในร้านตัดเย็บชุดแต่งงาน ทำดอกไม้ใยบัว ทั้งยั้งหาความรู้เพิ่มให้ตัวเองโดยการเรียนหลักสูตรคอมพิวเตอร์ โดยล่าสุดเข้ามาร่วมในโครงการเทเลเซลส์ โดยบริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด ซึ่งเพิ่งปิดตัวโครงการไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และหอมเองก็ขึ้นแท่นเป็นนักขายคนเก่งที่มียอดขายในอันดับต้น ๆ .....อ่านต่อทั้งหมด

วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ข่าวสารประชาสัมพันธ์สมาชิกผู้พิการ (Newsletter-20) : โบว์ชัวร์ประชาสัมพันธ์โครงการ 2จากฮัทช์

สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิกฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ผมขอนำโบว์ชัวร์ ที่ทางฮัทช์ ได้มีการประชาสัมพันธ์ โครงการที่ 2 GMM Caller Ring Telesales มาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับ อยู่ด้านหน้าด้วยนะครับ ซึ่งเป็นลักษณะแผ่นพับแนวตั้ง 4 หน้า ในช่วงเดือนพฤศจิกายน .....อ่านต่อ


วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ข่าวสารประชาสัมพันธ์สมาชิกผู้พิการ (Newsletter-19) : กิจกรรมแจกกระเป๋าโน๊ตบุ๊ค MBI สุดเท่ห์จากฮัทช์

สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิกฯ ทุกท่าน และผู้เกี่ยวข้อง ผมมีข่าวมาแจ้งให้ทราบทางฮัทช์ ได้มอบกระเป๋าเป้ใส่โน๊ตบุ๊ค MBI มาจำนวน 10 ใบ เพื่อให้ทางบริษัทฯ มาจัดกิจกรรมกับสมาชิกฯ ทุกท่านในช่วงเดือนสุดท้าย ก่อนปิดโครงการฯ กันครับ .....อ่านต่อ